Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xc. capittel.
Die niet en vieren de heilighe daghen
Varen op der zimmen oft scemijnclen waghen.
1
VEle lieden menen der affen zimmen of scemin
2
clen waghen die wercken oft menen op heilighe
3
daghen teghen gods ghebod die wilt datmen zijn da=
4
gen heilighe ende eere met goeden wercken: ende hem wach
5
te van zonden. maer zij slachten der zimmen die haer ver
6
blijdt in quaed doen ende en can niet stille ghezijn
GW5066_0184_Paris_m6v