Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xci. capittel.
Die zuerlic oft ongherne gheeft
Is werdt dat hijs gheenen danck en heeft.
1
ALso sent pauwels ons seet
seet ] leet GW5066
Hilarem datorem diligit
2
deus. God bemindt hem die blijdelic gheeft.
3
Ende bouen al begheert hijden wille vanden mensche
4
den welcken hij ons daer om vry ghegheuen heeft Ende
5
daer om die ongherne gheeft verliest beide loon ende
6
goed ende en heues danck.
GW5066_0185_Paris_m7r