Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xciij. capittel.
Die tkersten ghelooue niet en willen ontfanghen
Hem zeluen dlijf nemen ende verhanghen.
1
OVermids dat also sent pauwels scrijft Sine fide
2
impossibile est placere deo. Onmoghelic is gode
3
te behaghene. zonder ghelooue: daer om zijn turcken ket
4
sers ende onghelouighe ende quade kerstene die anders dan
5
wel gheloouen: oft haer ghelooue metten wercke niet en
GW5066_0187_Paris_m8r