Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xciiij. capittel.
willen pausen ende keysers niet anders doen
So staen zij ooc naer der zotten capproen.
1
ALs gheestelicke ende werreldelicke heeren dolen
2
wien christus zijn kercke heeft beuolen
3
En eist gheen wonder al dolen die scapen.
4
want dan die herders ende honden slapen
5
Maer om dat god wilt dat wijse eeren
6
Salic mijn berespen op andren keeren.
n i

GW5066_0189_Paris_n1r