Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xcvij. capittel.
De alkemisten bouen andre rasen
Die al haer goed int asschen blasen
1
ALsoot vooren verhaelt is de ghiericheit be=
2
drieght dicwijl die wijsheit: ghelijc als den gho
3
nen die vut ghiericheden meenende van eender ghedaen
4
ten van metalle een andre te maken bij alkemien ghelijc
5
van speaultre siluere ende van siluere goud al haer goed
6
verblasen ende vinden hem int heynde aerm ende bedroghen
GW5066_0194_Paris_n3v