Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. ci. capittel.
De zotte maeghden zijn de vijf sinnen
Die om haer weelde de helle ghewinnen.
1
ONs lieue heere ende behoudre iesus christus in vele
2
van zijnder leeringhen vermaent ons te sceide=
3
ne vander vleischelicke ghenoechten ende werreldelicke
4
blijscap: wantse verganckelic zijn: ende te stane na die
5
hemelsche vreught ende blijscap die eewichlic zonder heyn
6
de ghedueren sal Ende vermaent ooc dat wij also langhe
GW5066_0202_Paris_n7v