Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. cij. capittel.
Die wijse vercrijghen ter rechter hand croone
Die zotten crijghen langhe ooren te loone.
1
HEt is vooren verhaelt gheweest hoe dat die zot
2
ten den wech van weilden die wel ghetreden oft
3
ghetorden is gaen ende belenden ter verlorenissen: ende
4
die wijse met arbeite ter glorien.
5
ELc mercke waer naer hij wille staen
6
want na verdiente sal hij loon ontfaen.
GW5066_0204_Paris_n8v