Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. ciij. capittel.
Al merckt de zot dat
dat ] dot GW5066
hij misvaert
Hij en keert nochtans niet achter waert.
1
ALsoot vooren gheseit is zowie pericle bemint ende
2
hem wetens ende willens in zorghen steect die saller
3
inne vergaen. Al eist dan dat / also de heilighe scrifture
4
leert. Via stulti recta in oculis eius: den wech vanden zot
5
hem recht dijnct nochtans die wijse en sullen niet volghen:
6
ende dien begonst hebben sullen te tijde weder keeren.
o i

GW5066_0205_Paris_o1r