Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. cv. capittel.
Oneerbaer spreken ende ghulsich eten
vindtmen daer zotten zijn gheseten.
1
VAnden ghulsighen menschen die beestelic leuen is
2
voren ghenouch ghesproken gheweest: vanden
3
welcken seit dauid Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum
4
et in retributionem et in scandalum. haer tafele zal hemlieden
5
voor ooghen een streck zijn ende teenen loone: ende ter scanden.
6
dat is die gulsighe verworghen ende verhangen hem an
7
haer spijse ende en hebben gheen andre hemelrijck dan de
GW5066_0208_Paris_o2v