Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. cvij. capittel.
O mensche leert wijsheit ende deught
want ghij niet beters hier vinden meught.
1
ALso ons Salomon leert in zijne prouerbien in dat
2
achste capittel die wijsheit staet hooghe in allen
3
weghen. porten. steden. ende dorpen roupende aldus O ghij
4
mannen tot v roepic. ende mijne stimme is tot den kijndren
5
des menschen. Verstaed ghij cleyne ende iongheren scalcheid
6
ende mercke ghij onwijse. hoort toe want van grooten sa
GW5066_0212_Paris_o4v