Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. Cix. capittel.
Die clemt onwijselic valt dicwijl zwaerlic
Als elc mach mercken nou openbaerlic.
1
MEnich mensche hebende zijn voet op fortunen ende
2
voorspoed clemt vp den boom van heerscappien
3
ende eeren: maer eer hij wel gheseten is zo faelt hem den
4
voet: ende fortune ontslibbert hem: ende den tack oft telge
5
van hopen daer hij an hijnc om dat hij broosch is laet
6
hem afbreken: aldus moet hij zwaerlic vallen waer te=
GW5066_0216_Paris_o6v