Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. cx. capittel.
weilde ende ghenoechte.
Arbeit ende deught.
1
GHelijc dat tullius ende meer andre verhalen ende
2
leeren hercules zijnde in zijner ioghet / die also
3
Salomon seit aller zorghelicst ende ombekendst is om
4
te wetene waer toe zij haer betrecken sal sach in eenen
5
droome in mannieren van openbaringhen ende visioene
6
voor hem staen twee vrouwen: deene ter luchter oft slijnc
GW5066_0218_Paris_o7v