Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat laetste capittel.
Men vindt vele zotten die niet en connen
Maer andren const ende wijsheid verionnen.
1
GHelijc men int eerste capittel van desen wercke
2
ghesproken heeft teghen ende weder die zotten die
3
vele boecken coopen oft maken willen die noch conste noch
4
wijsheid en hebben welcke groote onwijsheid is: also sal
5
men hier int heynde van den seluen wercke spreken op die
6
ghone die niet en weten nocht en connen ende nochtans haren
GW5066_0232_Paris_p6v